ЗА НАС

Табахон е издавачка куќа од Скопје, Македонија формирана 2009 година. Објавува преведени и оригинални дела од областа на антропологијата, филозофијата, економијата, културната историја и историјата на наука, како и поетски и прозни збирки од млади македонски автори.

Табахон е име на врв на планината Сува Гора. Од спротива е планината Жеден. Во подножјето селото Љубен.